Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024

Error 404!

Something went wrong

It seems like we've stumbled upon uncharted territory. The path you followed may have led to a dead end, or the page you were seeking has ventured into the great unknown. But fear not, we're here to help you get back on track.

Latest Articles

Công bố đề thi minh họa cho thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Ngày 29-12, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa cho kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố 15 đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm...

Bộ GDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06/3/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

Bộ GD&ĐT công bố cấu trúc định dạng đề thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Bộ GD&ĐT đã ban hành quyết định quy định về cấu trúc định dạng đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.

Giáo viên lại tất bật lựa chọn sách giáo khoa cho năm học 2024-2025

Việc yêu cầu nhận xét ưu điểm, hạn chế của sách giáo khoa trên file PDF hoặc bản mẫu như hiện nay hoặc các năm học vừa qua chỉ ít mang lại hiệu quả thiết thực.

Từ năm 2024, trao quyền chọn sách giáo khoa cho các trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/02/2024.

Buổi giao thời của giáo dục Việt Nam

Giáo dục của nước ta hiện nay vẫn bám vào cái triết lý “tạo ra con người mới xã hội chủ nghĩa”, dù chả biết cái con người ấy có đặc điểm gì, trong khi nền kinh tế đã chuyển sang mô hình thị trường, dựa trên kinh tế đa thành phần và hội nhập vào thế giới.

Đổi mới giáo dục trong một thế giới hiện đại

Ở bất kì nơi nào, giáo dục đều gặp khó khăn trong việc đuổi kịp những yêu cầu của xã hội hiện đại. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Tôi sẽ đưa ra một vài hướng để giải quyết vấn đề này. Tôi sẽ bắt đầu với giáo dục toán học và sau đó sẽ nói rộng ra về việc phải chuẩn bị cho sinh viên cho nghề nghiệp sau này như thế nào trong một thế giới công nghệ cao.