Thứ tư, 26 Tháng 7 2017
$ £

VIDEO REPORTS

BUSINESS NEWS

Business

Được biết, từ năm 1992, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trần Hồng Quân (nay là Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) cùng cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo từng xây dựng chủ trương bỏ công chức, viên chức thay đổi bằng chế độ hợp đồng, giảng dạy và

...

Cơ quan ngôn luận của Cộng đồng Giáo dục

Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thái Sang

Không bỏ lỡ tin

Theo dõi bản tin của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ bất kỳ tin tức hay câu chuyện nào.

Chúng tôi không spam!